Článok

Čo je vysoký krvný tlak (arteriálna hypertenzia) ?

Čo je to krvný tlak?

Krvný tlak je tlak, ktorým krv pôsobí na stenu ciev. Pri meraní krvného tlaku sa stanovujú dve hodnoty. Systolická hodnota je tlakové maximum v okamihu úderu srdca, diastolická hodnota tlakové minimum medzi dvoma údermi srdca.

Aké sú príčiny hypertenzie?

Približne 95 % všetkých hypertonikov trpí primárnou (esenciálnou) hypertenziou. Nie je možné u nich zistiť žiadnu organickú príčinu. U každého druhého z týchto pacientov je ochorenie dedične podmienené. Spoluzodpovedné sú predovšetkým obezita, vysoký prísun soli v potrave, nadmerná konzumácia alkoholu, nedostatok fyzickej aktivity a stres. Asi 5 % všetkých pacientov s vysokým krvným tlakom má sekundárnu hypertenziu s organickou príčinou, napr. ochorením obličiek, srdcovocievneho systému alebo endokrinnou poruchou.

Ako zistím, či mám vysoký krvný tlak?

Človek bohužiaľ necíti, či má vysoký krvný tlak. Väčšina pacientov s vysokým tlakom sa aj pri vysokých hodnotách cíti byť zdravá. Symptómy ako závrate, hučanie v ušiach, krvácanie z nosa alebo bolesti hlavy sa vyskytujú skôr výnimočne.

Od akých hodnôt mám vysoký krvný tlak?

Chorobne zvýšený krvný tlak sa diagnostikuje v prípade, ak sa opakovane a v rôznych dňoch namerajú hodnoty systolického tlaku 140 mmHg a viac alebo diastolického tlaku 90 mmHg a viac. Optimálny krvný tlak predstavujú hodnoty nižšie ako 120/80 mmHg. Pri tomto tlaku je riziko pre srdce a krvný obeh najmenšie. Za normálny krvný tlak sa považujú ešte hodnoty do 130/85 mmHg.

Definícia a klasifikácia hodnôt krvného tlaku (mmHg)

Aký je cieľ liečby?

Cieľom liečby je včasná normalizácia alebo aspoň zníženie krvného tlaku, aby sa obmedzilo riziko vzniku komplikácií, napr. srdcového infarktu, zlyhania srdca a mozgovej porážky.

Čo môžem sám urobiť pre zníženie svojho krvného tlaku?

U deviatich z desiatich pacientov s primárnou hypertenziou (bez organickej príčiny) vedie zmena životného štýlu k merateľnému poklesu krvného tlaku, a to celkom bez liekov.

Ako mi môže pri hypertenzii pomôcť môj lekár?

Na liečbu vysokého krvného tlaku je dnes k dispozícii dostatok vysoko účinných liekov. Veľmi dôležité je pritom ich pravidelné a svedomité užívanie. Základom každej terapie však vždy zostáva úprava životného štýlu pacienta.

Predchádzajúci článok ďalsí článok