Článok

Chrípka očkovať či neočkovať ?

Výskyt chrípky

Epidemický výskyt – každoročné chrípkové epidémie, pri ktorých ochorenie postihne okolo 10 % populácie celého sveta (viac ako 500 miliónov ľudí). Označuje sa i ako sezónna chrípka a na severnej pologuli sa objavuje od októbra do apríla.

Pandemický výskyt – je rozsiahla epidémia, ktorá postihuje celé štáty, či svetadiely a časovo môže trvať mesiace až roky. Pandémia  je vyvolaná úplne novým typom vírusu, na ktorý je vnímavá celá ľudská populácia. Ochorenie sa môže vyskytnúť  v ktoromkoľvek ročnom období často v niekoľkých pandemických vlnách.

Najznámejším zdokumentovaným prípadom chrípky je tzv. „Španielska chrípka“ , na ktorú ochorela na začiatku 20. storočia až celá štvrtina obyvateľstva Európy a na jej následky zomrelo 20 – 40 miliónov ľudí. Počas 20. storočia svet postihli  aj ďalšie vlny chrípkovej pandémie, nemali však také katastrofálne následky ako Španielska chrípka. Posledným zaznamenaným prípadom je tzv. „Honkongská chrípka“  z roku 1968, ktorá zapríčinila 1 – 4 milióny úmrtí. Pôvodným zdrojom infekcie boli zvieratá – hlavne prasce, kačky a kone. Predpokladá sa, že chrípka sa u ľudí prvý krát vyskytla niekedy okolo roku 5000 – 2000 p.n.l. v súvislosti s udomácnením zvierat.


Epidemiológia

Prameňom nákazy je chorý človek. Prenos prebieha z človeka na človeka kvapôčkovou infekciou - vzduchom (napr. pri kašľaní, kýchaní)  alebo priamym kontaktom (podávanie rúk). Ochorenie sa prejaví po 1 - 8 dňoch, avšak je vysoko prenosné od začiatku nakazenia. Najvyššia nákazlivosť je na začiatku ochorenia, ale pri komplikovanom priebehu môže pretrvávať aj dlhšie. Veľké množstvo vylučovaného vírusu, malá infekčná dávka, vysoká premenlivosť vírusu a krátkodobá imunita sú príčinou rapídneho šírenia, ktoré je urýchľované  pobytom v uzavretých a preľudnených priestoroch s nedostatočným vetraním.


 Priebeh ochorenia

Chrípka  je ochorenie horných dýchacích ciest, ktoré často spôsobuje komplikácie vo forme zápalu pľúc a v niektorých prípadoch vedie až k smrti.
Ochorenie začína ako sezónna chrípka.  Príznakmi sú:  náhly nástup ochorenia, pretrvávajúce   vysoké  teploty,  celková vyčerpanosť, malátnosť, kašeľ, bolesť hrdla, hlavy, celého tela a nevoľnosť. Dĺžka nekomplikovaného ochorenia je 4 – 5 dní, má mierny priebeh, nevyžaduje hospitalizáciu, postačuje symptomatická liečba.


Liečba

Liečba je najčastejšie symptomatická. Spočíva v podávaní antipyretík (lieky proti teplote),  nosných kvapiek,  antitusík a bronchodilatancií (lieky proti kašľu), vitamínov, dostatočného prívodu tekutín a v pokojovom režime na lôžku. Pri bakteriálnych komplikáciách sa podávajú antibiotiká.


Prevencia

Najúčinnejšou prevenciou proti chrípke je očkovanie. Očkovanie sa odporúča všeobecne, zaočkovať by sa mali dať najmä osoby nad 65 rokov veku, osoby s chronickými chorobami (ochorenia srdcovo-cievneho systému, chronické ochorenia dýchacieho systému – priedušková astma, chronická obštrukčná choroba pľúc,  pacienti s cukrovkou), u ktorých môže chrípka spôsobiť vážne zdravotné komplikácie, ďalej osoby, ktoré prichádzajú častejšie do styku s infekciou (zdravotnícki pracovníci, záchranári) alebo prichádzajú do úzkeho kontaktu s veľkým počtom ľudí (učitelia, pracovníci pošty, vojaci, požiarnici, pracovníci v doprave a polícii a pod.), ako aj všetky ostatné osoby, ktoré sa chcú chrániť pred ochorením chrípkou.

Očkovacia látka proti chrípke je špecifická tým, že sa pre každú sezónu mení jej zloženie.

Predchádzajúci článok