Článok

Čo je vysoký krvný tlak (arteriálna hypertenzia)?

Čo je to krvný tlak?

Krvný tlak je tlak, ktorým krv pôsobí na stenu ciev. Pri meraní krvného tlaku sa stanovujú dve hodnoty. Systolická hodnota je tlakové maximum v okamihu úderu srdca, diastolická hodnota tlakové minimum medzi dvoma údermi srdca.

Aké sú príčiny hypertenzie?

Približne 95 % všetkých hypertonikov trpí primárnou (esenciálnou) hypertenziou. Nie je možné u nich zistiť žiadnu organickú príčinu. U každého druhého z týchto pacientov je ochorenie dedične podmienené. Spoluzodpovedné sú predovšetkým obezita, vysoký prísun soli v potrave, nadmerná konzumácia alkoholu, nedostatok fyzickej aktivity a stres. Asi 5 % všetkých pacientov s vysokým krvným tlakom má sekundárnu hypertenziu s organickou príčinou, napr. ochorením obličiek, srdcovocievneho systému alebo endokrinnou poruchou.

Ako zistím, či mám vysoký krvný tlak?

Človek bohužiaľ necíti, či má vysoký krvný tlak. Väčšina pacientov s vysokým tlakom sa aj pri vysokých hodnotách cíti byť zdravá. Symptómy ako závrate, hučanie v ušiach, krvácanie z nosa alebo bolesti hlavy sa vyskytujú skôr výnimočne.

Od akých hodnôt mám vysoký krvný tlak?

Chorobne zvýšený krvný tlak sa diagnostikuje v prípade, ak sa opakovane a v rôznych dňoch namerajú hodnoty systolického tlaku 140 mmHg a viac alebo diastolického tlaku 90 mmHg a viac. Optimálny krvný tlak predstavujú hodnoty nižšie ako 120/80 mmHg. Pri tomto tlaku je riziko pre srdce a krvný obeh najmenšie. Za normálny krvný tlak sa považujú ešte hodnoty do 130/85 mmHg.Aký je cieľ liečby?

Cieľom liečby je včasná normalizácia alebo aspoň zníženie krvného tlaku, aby sa obmedzilo riziko vzniku komplikácií, napr. srdcového infarktu, zlyhania srdca a mozgovej porážky.

Čo môžem sám urobiť pre zníženie svojho krvného tlaku?

U deviatich z desiatich pacientov s primárnou hypertenziou (bez organickej príčiny) vedie zmena životného štýlu k merateľnému poklesu krvného tlaku, a to celkom bez liekov.

Ako mi môže pri hypertenzii pomôcť môj lekár?

Na liečbu vysokého krvného tlaku je dnes k dispozícii dostatok vysoko účinných liekov. Veľmi dôležité je pritom ich pravidelné a svedomité užívanie. Základom každej terapie však vždy zostáva úprava životného štýlu pacienta.

Predchádzajúci článok ďalsí článok