Kontakt

Ordinačné hodiny

Pondelok
8:00-11:00 chorí pacienti
11:00-13:00 objednaní pacienti na prevencie, predoperačné vyš.,...
Utorok
8:00-11:00 chorí pacienti
11:00-13:00 objednaní pacienti na prevencie, predoperačné vyš.,...
Streda
13:00-16:00 chorí pacienti
16:00-18:00 objednaní pacienti na prevencie, predoperačné vyš.,...
Štvrtok
8:00-11:00 chorí pacienti
11:00-13:00 objednaní pacienti na prevencie, predoperačné vyš.,...
Piatok
8:00-11:00 chorí pacienti
11:00-12:00 objednaní pacienti na prevencie, predoperačné vyš.,...

Odbery

Utorok: 8:00 - 9:00
Štvrtok: 8:00 - 9:00
Piatok: 8:00 - 9:00

Odber krvi len po telefonickej objednávke u sestry na tel. č. 02/ 43294648

MUDr Daniela Rozembergová, MPH,
Ambulancia všeobecného lekára,
EMAMED s.r.o.,
Mandľová 42,
851 10
Bratislava - Jarovce

E-mail: ambulancia@lekarjarovce.sk
Tel.: 02/4329 4648